ASIC implementable synchronization - and detection methods for direct sequence spread spectrum wideband radio receivers

Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

Författare: Henrik Olson; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.