Tissue-type plasminogen activator : molecular interactions with plasminogen activator inhibitor-1 and endothelial cell-surface proteins

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.