On Degradation and Monitoring Tools for Gas and Steam Turbines

Detta är en avhandling från Department of Heat and Power Engineering, Lund university

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Elmarknadens avreglering har medfört att behovet av "condition monitoring" eller tillståndskontroll har ökat. Den nya "marknaden" har medfört en annan typ av aktörer, som till skillnad mot de traditionella kraftbolagen, inte har samma kultur beträffande teknikorganisation. Därför har behovet av övervakningssystem ökat markant. Avhandlingen behandlar dessa ur ett tekniskt perspektiv och diverse metoder presenteras.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)