Investigations on the band-spectra of the diatomic oxides ZrO, NbO and AgO

Detta är en avhandling från Stockholm

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.