Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Boken belyser, genom tematiska studier av centrala Dylantexter från de händelserika åren 1961-67, Bob Dylans konstnärskap och utveckling från politisk intresserad protestsångare till mera svårtillgänglig, modernistiskt influerad sångpoet. Avhandlingen inleds med en exposé över det amerikanska 60-talet och folkmusikens framväxt. Bokens andra och tredje kapitel behandlar främst samhällskritiska sånger från Dylans andra och tredje album. Han beskriver vid denna tid gärna det amerikanska samhället som en symbolisk fader redo att, i skepnad av en korrumperad domare eller en skrupelfri vapentillverkare, straffa sina söner. I kapitel 4 kommenteras en del av de dikter Dylan skrev 1963 och som signalerar en frigörelse från den poetiska och musikaliska läromästaren Woody Guthrie. Bokens tre följande kapitel diskuterar tre av de författarroller Dylan går in i vid 60-talets mitt: profeten, satirikern och ikonoklasten. Vid denna tid bryter Dylan med den motkultur inom vilken han varit verksam sedan han kom till New York 1961. Begränsningen av medborgarnas inre frihet blir nu huvudmålet för hans satir. Avhandlingens sista kapitel behandlar albumet John Wesley Harding från 1967. I texterna på albumet problematiserar Dylan sin egen dubbla kulturella bakgrund - det judiska och det kristet-amerikanska. I sin person och karriär speglar Bob Dylan det händelserika 60-talet. Hos honom finns engagemanget, förändringen och auktoritetsupproret, men också osäkerheten inför den utveckling mot ökat samhällsvåld han åsåg i slutet av decenniet. På John Wesley Harding tar han, dogmatismens och ofrihetens svurne fiende, definitivt steget ner från barrikaderna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.