Academisk afhandling om Sahla silfvervärks bergs-frälse, hvilken, med den vidtlagfarne jurid. facult. i Upsala, bifall under herr Christer Berchs ... inseende, till allmänt ompröfvande är framstäld af Johan Theodor Bellander ... uti den större gustafv. lä

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos direct. Johan Edman, Kongl. acad. boktr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)