Being in safe hands : the experiences of soft tissue massage as a complement in palliative care. Intervention studies concerning patients, relatives and nursing staff

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.