NMR structural studies of flexible polypeptides and globular proteins

Författare: Tariq Massad; Stockholms Universitet.; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.