Om läromethoden vid de svenska elementar-läroverken nu och för två hundrade år sedan academisk afhandling, med vidtberömde Philosophiska Facultetens tillstånd och under inseende af mag. Olof Wingquist ... för philosophiska gradens erhållande författad och

Detta är en avhandling från Stockholm, Hörbergska boktryckeriet, 1848

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)