Artificial sensory evaluation : appearance-based analysis of ready meals

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.