Assessment of everyday functioning for adults with hearing loss : The development of Hearing and Functioning in Everyday life Questionnaire (HFEQ)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.