On some possible etiological factors of cervix and penis cancer : with special reference to smoking, sexual behaviour and contraception

Författare: Dan Hellberg; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.