Circulatory and respiratory effects of high thoracic epidural anaesthesia : with special reference to the sympathetic block and the systemic effects of the local anaesthetic

Författare: Albert Sundberg; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.