Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik

Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

Sammanfattning: I min avhandling, Poesins negativitet. En studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik, studerar jag Karl Vennbergs författarskap, både det kritiska och det poetiska, insatt i en negativitetens tanketradition stammande från romantiken och utgörande en viktig del av den modernistiska litteraturen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.