Periodically poled KTiOPO for visible light and UV applications

Författare: Shunhua Wang; Kth; []

Nyckelord: KTiOPO4;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.