Binding of benzo(a)pyrene metabolites and derivatives to DNA : characterization using optical spectroscopy techniques

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.