Academisk afhandling om allmänna författningar vid stål-verken. Med den vidt lagfarne juridiska facultetens samtycke, och under ... Christer Berchs inseende, författad och til allmänt ompröfvande framstäld af Per Samuel Ihlström, ifrån Dalerne ... uti den

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos directeuren Joh. Edman, Kgl. acad. boktr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)