Drama – konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidskriften Drama 1965-1995

Detta är en avhandling från Viveka Rasmusson, Tel: 040 - 51 04 90, [email protected]

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har det pågått en intensiv kamp om dramapedagogikens innehåll. Den har i betydande utsträckning förts på nordiskt plan. Dramaläraren och lärarutbildaren Viveka Rasmusson visar att denna debatt om dramaämnet och dess utveckling med fördel kan studeras i den nordiska tidskriften Drama. Under större delen av sjuttiotalet var Drama ett gemensamt språkrör för dramalärarföreningarna i Damnark, Norge, Finlad och Sverige, och under hela den studerade perioden, 1965–1995, ett viktigt forum för dem. I ledningen för tidskriften stod under dessa trettio år Nils Braanaas och han och de många skribenterna lyfts fram liksom de idéer som presenterades och debatterades. Och nästan allt som rörde sig i tiden kom också med i striden om dramaämnet skulle präglas av konst eller pedagogik.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.