Growth factor induced differentiation of cultured human neuroblastoma cells

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Erik Lavenius; Uppsala Universitet.; [1996]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.