Det förbjudna mödraskapet : En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap

Detta är en avhandling från Bokbox förlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen Det förbjudna mödraskapet argumenterar jag för att surrogatmödraskap bör tillåtas också i Sverige. Idag är metoden förbjuden. Ett av de bärande argumenten är att en legalisering skulle kunna bidra till att bryta ner flera konservativa föreställningar som idag finns kring kvinnors roll i reproduktonen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.