THE HALLAND MODEL A Trading Zone in Consert with Labour Market Policy and the Construction Industry, Aiming at Regional Sustainable Development

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.