Studies in alkaline phosphatase : incorporation of phosphate from inorganic phosphate and glucose 6-phosphate, and mechanisms of action of the enzyme

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Lorentz Engström; Uppsala Universitet.; [1962]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.