On the structure and function of glycosphingolipids : characterization of blood group antigens of the gastrointestinal tract

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)