Electro-optical land mine detection : and contributions to iterative decoding and power estimation

Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

Författare: Magnus Lundberg; [2001]

Nyckelord: Signalbehandling; Signal Processing;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.