Dagliga separationer och tidig daghemsstart : en jämförande studie av små barns separationsreaktioner, interaktionsmönster, anpassning och allmänna utveckling under de fem första månaderna på ett daghem

Detta är en avhandling från Stockholm : HLS (Högsk. för lärarutbildning)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.