Aspects of muscle function and training with oxygen in patients with chronic obstructive pulmonary disease-copd

Författare: Tania Janaudis Ferreira; Umeå Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.