Care of the acutely confused elderly hip-fracture patient : empirical studies and an ethical model for care

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Författare: Benny Brännström; [1991]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.