Urban forms betydelse för resandet : med en fallstudie om barnfamiljers boende och resande i fyra förortsområden

Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

Författare: Pia Westford; Kth.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.