Harmetal powder injection moulding (PIM) : process development

Detta är en avhandling från Institutionen för polymerteknologi

Författare: Johnny Bruhm; Kth.; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.