Infertility and pelvic adhesions : biochemical studies of peritoneal fluid and histochemical investigations of tissue biopsies from the female genital tract

Författare: Greta Edelstam; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.