Komptetensutveckling inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg - exempel och erfarenheter

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.