Rheo-infrared dichroism studies of sheared molten flexible-chain and liquid-crystalline polymers

Detta är en avhandling från Institutionen för polymerteknologi

Författare: Marie-louise Skytt; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.