Styre i kristid : studier i krisförvaltningens organisation och struktur 1939-1945

Detta är en avhandling från Stockholm : Allmänna förlaget

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.