Tertiary haloalkylamines related to pharmacologically active agents : a prodrug principle

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.