Geometric methods in the study of CR functions and their singularities

Detta är en avhandling från Berlin : Humbolt-universitetet

Författare: Egmont Porten; Mittuniversitetet.; [2005]

Nyckelord: CR geometry;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.