A human factors perspective on non-destructive testing (NDT) : detection and identification of cracks

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.