Reconsidering Membership : A Study of Individual Members’ Formal Affiliation with Democratically Governed Federations

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska Forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.