Studies on the interaction between proteins and glycosaminoglycans : some aspects on the interactions between heparin, antithrombin and thrombin; and hyaluronate, cartilage proteoglycan and cartilage link-protein

Författare: Anders Tengblad; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.