Hydrated proton complexes in the solid state : the crystal structures of some hydrates of strong acids

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.