Structures in Germanic Prosody : A diachronic study with special reference to the Nordic languages

Detta är en avhandling från Institutionen för nordiska språk, Stockholm

Författare: Tomas Riad; Stockholms Universitet.; [1992]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)