Oil-in-water emulsions Effects of fat content and thickeners on flavour, taste and texture

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.