Från skärva till kärl : ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Från skärva till kärl fokuserar på ett arkeologiskt massmaterial, en materialkategori som är särskilt vanlig framför andra bland de arkeologiska fynden. Skärvor är fragment av keramiska kärl och analysen kommer att färdas från det lilla till det något större - från skärva till kärl. I centrum återfinns de kärl som varit i bruk i Uppsala från 1100-talets mitt till 1700-talets början. Kärlen tillskrivs en förmåga att vittna om värdeförändringar hos människor: såväl de välsituerade som folkets flertal. Det arkeologiska källmaterialet beskriver tempot och karaktären när vardagslivet förändras för människorna i Uppsala.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.