Experience and Identity : A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000

Detta är en avhandling från Historiska Media

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Med ett historiskt perspektiv analyserar denna avhandling erfarenheter och identitetsskapande processer hos en grupp kvinnliga arbetare, cashewarbeterskor, i den sydindiska delstaten Kerala-välkänd för dess radikala befolkning och höga sociala indikatorer för invånarna. Cashewarbeterskorna utmanar den stereotypa bilden av kvinnor i ?Tredje Världen?, genom att de sedan 1930-talet har utgjort majoriteten av registrerade fabriksarbetare i regionen, är organiserade i fackföreningar och har en hög grad av läskunnighet. Analysen omfattar förändringar och kontinuitet, inte bara med avseende på materiella realiteter, utan också diskurser och ideologier. Studien inkluderar teman såsom arbetsorganisation i fabrikerna, löner, fackföreningar och äktenskap. Ett stort antal djupintervjuer har genomförts, vilket har resulterat i att ?kvinnors röster? får stort utrymme i avhandlingen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.