Function of the pancreatic B-cell in spontaneous and experimentally induced diabetes mellitus in mice

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Rolf Gunnarsson; Uppsala Universitet.; [1974]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.