Simplified models for emission formation in diesel engines during transient operation

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Författare: Anders Westlund; Kth.; [2011]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.