Studies on some persistent environmental contaminants : synthesis of chlorinated [¹⁴C] biphenyls and of methyl sulphides and/or methyl sulphones derived from DDE, polychlorobiphenyls and hexachlorobenzene : studies on the in vivo transformation of certain

Detta är en avhandling från Solna : National Swedish environment protection board [Statens naturvårdsverk]

Författare: Åke Bergman; [1980]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.