Jacob Balde, latinsk skald ur sjuttonde århundradet. Afhandling, hvilken med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för filosofiska graden till offentlig granskning framställes af författaren Fredr

Detta är en avhandling från Upsala, K. akad. boktryck. 1839

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)