Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? : Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.