Brominated flame retardants and related compounds in Baltic Sea wildlife : chemical analytical methodology and assessment

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för miljökemi, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.