Slagan och andra tröskredskap : en etnologisk undersökning med utgångspunkt från svenskt material

Detta är en avhandling från Lund : Håkan Ohlssons boktryckeri

Författare: Dag Trotzig; Stockholms Högskola.; [1943]

Nyckelord: Humanities; Humaniora;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.